Artikkeli | 01/19/2016 12:23:00

YK kutsuu UPM:n maailman 50 johtavan vastuullisesti toimivan yrityksen joukkoon

UPM on kutsuttu jäseneksi YK:n Global Compact LEAD -foorumiin. UPM on ensimmäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin ensimmäinen suomalaisjäsen. LEAD on YK:n Global Compact -aloitteen alaisuudessa toimiva foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin. LEADin jäseneksi on kutsuttu 50 vastuullisinta yritystä eri maista ja teollisuudenaloilta. Global Compact -aloitteessa on mukana noin 8 000 yritysjäsentä.

”Kutsu on tunnustus UPM:n kestävää kehitystä edistävistä käytännöistä omalla alallaan sekä yhtiön pitkäaikaisesta sitoutumisesta YK:n Global Compact -aloitteeseen”, sanoo Lise Kingo, johtaja, Global Compact. Lise Kingo, johtaja, Global Compact: 

LEAD-jäsenyys nostaa UPM:n maailman johtavien vastuullisten yritysten joukkoon ja kertoo siitä, miten suuryritykset voivat edistää maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita. LEADin jäsenvaatimukset ovat erittäin tiukat, ja hyväksymme mukaan vain parhaat yritykset. Olemme iloisia, että olemme saaneet UPM:n joukkoomme.

Pirkko Harrela, johtaja, sidosryhmäsuhteet, UPM: Kutsu tähän ainutlaatuiseen foorumiin on hieno tunnustus UPM:n tekemälle pitkäjänteiselle työlle. Meille LEADin jäsenyys on erinomainen mahdollisuus pysytellä alan kehityksen kärjessä sekä kehittää ja hyödyntää edistyksellisiä yritysvastuukäytäntöjä yhdessä muiden vastuullisten yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Näkemyksemme mukaan LEAD on tehokkaasti johdettu yhteenliittymä, jolla on selkeät tavoitteet ja toimintasuunnitelma. Odotamme hedelmällistä vuorovaikutusta LEADin johdon ja jäsenyritysten kanssa.

Mitä LEAD-jäsenyys tarkoittaa?

Liiketoiminnan muutoksenohjaus vaatii innovaatioita, kokeiluhalukkuutta ja aitoa johtajuutta.

Global Compact LEAD tuo yhteen eri alojen asiantuntijat ja sidosryhmät, joiden kanssa toimiessaan jäsenet voivat edistää kestävän kehityksen käytäntöjään ja niiden täysipainoista integroitumista liiketoimintaansa.

LEADin kautta yritykset voivat tehdä läheistä yhteistyötä myös sijoittajien, alan oppilaitosten ja YK:n järjestöjen kanssa sekä käydä proaktiivista vuoropuhelua hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.

YK:n ja Global Compactin ainutlaatuinen asema tukee osaltaan myös LEAD-verkoston jäseniä ja auttaa niitä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin yritysvastuuta koskeviin odotuksiin Ennen kaikkea LEAD tarjoaa johtajuutta, inspiraatiota ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. LEADin jäsenet sitoutuvat noudattamaan Blueprint for Corporate Sustainability Leadership -asiakirjan periaatteita ja jakamaan siihen liittyviä tuloksia ja kokemuksia. Asiakirja määrittelee johtajuusmallin, jonka tarkoituksena on inspiroida edistyksellisiä toimijoita.

Lue lisää englanninkielisestä asiakirjasta.

Mitä seuraavaksi?

LEADin käytäntöjen mukaisesti jäsenyritykset määrittävät omat LEAD-prioriteettiprojektinsa. UPM arvioi kevään aikana nykyisiä ja tulevia yhteistyöprojekteja, keskustelee niistä muiden LEAD-jäsenten kanssa ja luo keskustelujen pohjalta oman toimintasuunnitelmansa.

Lisätietoja:

Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM.